Disclaimer

Als u besluit uw gegevens naar AatopZorg te versturen, geeft u daarmee toestemming om dit te gebruiken voor het vervullen van vacatures. Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan AatopZorg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend.

Ondanks het feit dat AatopZorg zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.